Dasar Privasi

Kemas Kini Terakhir: 7 Julai 2021

Singaporecodingclub.com ("Tapak“) dimiliki oleh Alakazy Pte Ltd, yang mengendalikan Singapore Coding Club. Dasar privasi ini menerangkan cara Alakazy co., ltd. (“Singapura Kelab Pengekodan,” “kita” atau “kami“) mengumpul, menggunakan, berkongsi dan melindungi maklumat yang diperoleh daripada Tapak. Dengan melawati Tapak ini anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat anda di bawah terma Dasar Privasi ini.

  1. Maklumat yang Kami Kumpul

Apabila anda melawati Tapak ini, kami mungkin menghantar satu atau lebih kuki–fail kecil yang mengandungi rentetan aksara–ke komputer anda yang mengenal pasti pelayar anda secara unik. Pelayan kami boleh merekod maklumat secara automatik apabila anda melawati Tapak kami. Log pelayan ini mungkin termasuk maklumat seperti permintaan web anda dan alamat Protokol Internet.

Kami mengumpul maklumat yang anda berikan secara sukarela kepada kami, termasuk maklumat mengenal pasti secara peribadi seperti nama anda, alamat pos, alamat e-mel, latar belakang pendidikan, matlamat dan minat pendidikan, dan maklumat kad kredit (“data peribadi“).

  1. Pematuhan Undang-undang

Singapore Coding Club akan mematuhi semua undang-undang yang terpakai dan peraturan lain Singapura mengenai perlindungan data peribadi.

  1. Penggunaan Maklumat Anda

Kami mungkin menggunakan data peribadi anda dengan cara berikut:

   • untuk tujuan anda memberikan data peribadi, contohnya, untuk mendaftarkan anda (atau seseorang yang bagi pihak anda telah mendaftar untuk kursus pengajaran) dalam salah satu kursus kami, untuk memproses pesanan anda untuk salah satu produk kami atau untuk menjawab pertanyaan khusus ;
   • untuk meningkatkan pengalaman anda terhadap produk dan perkhidmatan Singapore Coding Clubs yang lain;
   • untuk mentadbir, menyokong, menambah baik dan membangunkan perniagaan kami;
   • untuk menghantar maklumat kepada anda tentang produk atau perkhidmatan Singapore Coding Clubs dan maklumat yang kami percaya akan menarik minat anda; dan
   • sebagaimana yang dinyatakan kepada anda di tempat pengumpulan.
  1. Pendedahan Maklumat Anda

Kami tidak berkongsi maklumat anda dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka. Kami mungkin mendedahkan maklumat anda sebagai tindak balas kepada proses undang-undang, untuk melindungi hak kami, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang, atau untuk pencegahan atau pengesanan jenayah. Jika kami menjual syarikat kami atau sebahagian daripadanya, atau perniagaan kami mengadakan usaha sama dengan entiti perniagaan lain, kami mungkin mendedahkan maklumat anda kepada rakan kongsi perniagaan atau pemilik baharu kami yang kemudiannya boleh memberikan anda maklumat tentang produk dan perkhidmatan mereka. Kami mungkin berkongsi data anda dengan pembekal perkhidmatan yang membantu kami menjalankan Tapak atau kursus atau kelas kami, termasuk tetapi tidak terhad kepada kontraktor bebas yang bekerja sebagai tutor dan pengajar kami atau untuk memenuhi permintaan anda. Kami mungkin berkongsi data anda dengan ahli gabungan dan anak syarikat kami.

  1. Keupayaan Anda Untuk Memilih

Anda boleh memberitahu kami jika anda tidak mahu kami menghantar maklumat kepada anda dengan mengambil langkah berikut:

   • Untuk menghentikan penghantaran e-mel maklumat selanjutnya, klik pautan pilih keluar di bahagian bawah mesej ini;
   • Untuk memberitahu kami tentang pilihan komunikasi anda yang lain, hantarkan e-mel ke [email protected] Sila kenal pasti semua alamat e-mel, maklumat alamat pos dan nombor telefon yang mungkin anda serahkan kepada kami, supaya kami dapat memastikan bahawa kami menghormati kehendak anda.
  1. Keselamatan & Pengekalan Maklumat

Kami menggunakan langkah keselamatan untuk melindungi maklumat anda dalam talian dan luar talian daripada akses oleh orang yang tidak dibenarkan dan daripada pemprosesan yang menyalahi undang-undang, kehilangan, kemusnahan dan kerosakan yang tidak disengajakan. Kami akan menyimpan maklumat anda untuk tempoh yang munasabah atau selagi undang-undang memerlukan.

  1. Pendedahan, Pembetulan dan Pemadaman

Kami akan bertindak balas dengan sewajarnya kepada permintaan daripada anda untuk mendedahkan data peribadi anda yang kami kekalkan mengenai anda atau untuk membetulkan atau memadam sebarang ketidaktepatan dalam maklumat tersebut.

  1. Perubahan kepada Polisi Ini

Kelab Pengekodan Singapura boleh mengemas kini Dasar Privasi ini. Sebarang perubahan kepada Dasar Privasi ini pada masa hadapan akan disiarkan ke Laman ini. Penggunaan berterusan Tapak ini akan menunjukkan persetujuan anda terhadap perubahan tersebut.

  1. Kenalan

Semua komen, pertanyaan dan permintaan yang berkaitan dengan penggunaan maklumat anda adalah dialu-alukan dan harus ditangani seperti berikut:

Melalui surat:  Goldhill Plaza #07-10/11 Singapura 308900

Melalui telefon: +6593965981

Melalui e-mel: [email protected]